Vik med masse steiner og steinstrand. Mark, steiner og berg. Kommer til Bruhalsen før Kubikkstolen.