10-15 minutters gange langs «hovedveien» bak barnehagen. I bunn av Habnaveien finner du en flott utmark/beitemark. Her har Tor&Astrid (våre gode naboer) hengt opp ei kjekk vennskapsreile vi får låne.