Småbarnsavdeling 1-2 år

12 barn
Mobil: 918 69 531
E-post: eli.christine.owre@rennesoy.kommune.no

Eli Christine Øwre – Pedagogisk leder 100 % stilling
Klara Harestad – Fagarbeider 80% stilling
Laila Finnesand – Fagarbeider 80% stilling
Gudny Helgeland – Fagarbeider 80% stilling
Gerda Dirdal – Fagarbeider 60% stilling