Stor avdeling 4-5 år

24 barn
Mobil Fiskane: 901 73 828
Mobil Krabbane: 948 55 179
E-post Fiskane: silje.dyrseth@rennesoy.kommune.no
E-post Krabbane: anniken.arebrat.harestad@rennesoy.kommune.no

Silje Dyrseth – Pedagogisk leder 100% stilling
Anniken Årebråt Harestad – Pedagogisk leder 100% stilling
Marit Hodnefjell – Assistent 80% stilling
Lillian Lindanger – Fagarbeider 100% stilling
Siw Jensen – Fagarbeider 60% stilling

Hva kan en naturgruppe tilby?

Barna tilbringer mer tid ute enn de gjør på de andre avdelingene. Barna skal bli glad i å være ute i naturen og sette pris på det naturen har og gir. Samtidig får barna på Naturvettene mer informasjon og lærdom i å være en del av naturen og ta vare på den.

Naturvettene har båter som vi bruker aktivt hele båtsesongen (mars- oktober). Her lærer barna om sjølivet både til lands og til vanns. De blir kjent med ulikt fiskeutstyr, utstyr til båt, hvordan oppføre seg om bord, vær og vind på sjøen, tilberede og smake på sjømat, fakta om dyr som lever ved og i sjøen og mye mer.

Barna får kjennskap til egen kropp i forhold til vær og vind, en er lenger ute og må kle seg deretter. Barna får lære ved å få kjennskap til vær og egen kropp, når er en varm, kald og passe varm.

Hva er målet vårt med naturgruppa?

  • Vi har som mål å bruke naturen, sjøen og nærmiljøet på Bru i det pedagogiske arbeidet.
  • Vi ønsker at barna skal forstå sammenhenger i naturen og utvikle positive holdninger til natur, dyr og mennesker.
  • Barna skal bli glade i å ferdes i naturen og på sjøen.
  • Vi ønsker at de kan få utvikle nye ferdigheter, få bruke kroppen og få styrket motorikk og utholdenhet.